Dansk Golf Union klar med retningslinjer frem til 10. maj

Dansk Golf Union har opdateret sine retningslinjer frem til den 10. maj. Foto: GolfXtra

I takt med udviklingen i coronakrisen har DGU udarbejdet opdaterede sine anbefalinger.

København: Dansk Golf Union har opdateret sine anbefalinger. DGU gør dog opmærksomhed på, at der være lokale forhold, som har betydning for anbefalingerne, hvorfor den enkelte golfklub bør overveje retningslinjerne for egen klub. Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse.

De nedenstående anbefalinger for enkelte områder i golfklubben skal samtænkes i forhold til den lokale logistik i golfklubben, så myndighedernes anbefalinger om maksimalt ti personer forsamlet og to meters afstand mellem personer fra forskellige husstande til enhver tid overholdes.

Da den interne logistik, størrelsen af faciliteterne og antallet af medlemmer er meget forskellig fra klub til klub, er det vigtigt, at enhver klub laver en individuel vurdering i forhold til brug af faciliteterne. Ligger træningsområderne spredt over et stort område og klubben har få medlemmer er det lettere at håndtere myndighedernes krav end hvis faciliteterne er små og alle ligger tæt på klubhus eller 1. tee og klubben samtidig har mange medlemmer.

Gå ikke til den lovgivningsmæssige grænse

Herudover mener DGU, at golfsporten ikke bør gå til den lovgivningsmæssige “grænse”, idet der i golfsporten er mange ældre. Derfor er disse anbefalinger – i lighed med tidligere anbefalinger – baseret på et forsigtighedsprincip.
Ophold på klubbens område for personer uden planer om spil eller træning er ikke tilladt.

Anbefalinger til spil på banen

• Spil kan foregå i op til fire-bolde

• Medlemmer og greenfeegæster kan spille. Der anbefales separat transport til golfbanen for spillere fra forskellige husstande

• Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere

• Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid eller umiddelbart før opvarmning på træningsfaciliteterne i forbindelse med spil. Spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil

• Flaget forbliver i hullet og må ikke berøres

• Hullet tilpasses (evt. med foring i hullet) så bolden kan fjernes uden berøring af flag, hulkop eller hulkant. I dette tilfælde kan der reguleres handicap. Se særskilt klubnyt om handicaptællende runder i forbindelse med corona modificerede golfbaner

• Banemateriel fjernes (f.eks. river og boldvaskere)

• Vandhaner på banen lukkes

• Affaldsspande og lignende tildækkes

• Klubber opfordres til at iagttage spillernes adfærd på banen og påtale, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt.

De samme anbefalinger gælder ved åbning af par 3-baner.