Lysere tider i Helsingør: Stort overskud i 2019

Økonomien er på blot et år blevet markant forbedret i Helsingør Golf Club. Foto: Helsingør Golf Club

På blot et år har den nye bestyrelse i Helsingør Golf Club vendt økonomien med over 1,7 millioner kroner.

Helsingør: Den netop afviklede generalforsamling i Helsingør Golf Club blev en langt mere opmuntrende oplevelse, end det var tilfældet året før.

I slutningen af 2018 var Helsingør Golf Club alvorligt truet af konkurs. Klubben havde en gæld på mere end 3,5 mio. kr. og et underskud på 772.000 kr.

I dag er bøtten vendt, hedder det i en netop udsendt pressemeddelelse. På den ordinære generalforsamling kunne den nye bestyrelse, der tog over for et år siden, præsentere et fornemt regnskab, der viser et overskud på 992.000 kr.

Kassekredit nedbragt

Samtidig er klubbens kassekredit blevet nedbragt fra de foruroligende 3,5 mio. kr. til bare 527.000 kr.

I budgettet for 2020 forventer bestyrelsen at fortsætte den positive udvikling og forventer et overskud på 400.000 kr.

– Vi lovede, da vi trådte til, at vi ville genoprette klubbens økonomi og konsolidere tingenes tilstand. Det er lykkedes. Det har været et hårdt arbejde, der har krævet mange besparelser, og det arbejde fortsætter vi med i de kommende år. Bestyrelsens målsætning er at nedbringe den sidste gæld, og gøre klubben uafhængig af en kassekredit. Vi vil i det kommende år foretage de nødvendige investeringer i baneanlægget, men vi skal ikke foretage risikable investeringer, siger formand Lars Svejstrup Andersen, som efterfølgende blev genvalgt med akklamation.

På generalforsamling blev det besluttet at udvide bestyrelsen fra seks til syv medlemmer, og Kennet Valentiner, som har været formand for klubbens sponsorudvalg, blev enstemmigt valgt.

Helsingør Golf Club har mistet omkring 100 medlemmer i den turbulente periode, og dem vil man i det kommende år gøre en stor indsats for at erstatte med nye golfspillere. Der er allerede grøde i tilgangen af Nyspillere, og i 2019 havde HGC tilgang af 80 nye medlemmer. Det er klubbens målsætning at fortsætte denne tendens i 2020.

Om kort tid genåbner Proshoppen i klubhuset, ligesom den velfungerende restaurant også i 2020 kommer til at danne rammen om det formentlig bedste klubliv i Nordsjælland. Helsingør Golf Club ser derfor på fremtiden med stor fortrøstning.