45 nye oplevelser i Smørum Golfklub

I 2009 etablerede Philip Spogárd et partnerskab med sin ven og kollega, Michiel Van der Vaart (th), og SpogárdVanderVaart er blandt de mest prisvindende i verden gennem det seneste årti.

Danmarks ubetinget største internationale navn indenfor golfbanearkitektur, Philip Christian Spogárd, har underskrevet aftale med Smørum Golfklub om at redesigne 45 af anlæggets 51 golfhuller.

Over de kommende år vil de fire 9-hullers sløjfer (Husesø, Nørreskov, Ormehøj og Skebjerg) og Par 3-banen i Smørum Golfklub, ændre karakter. Hvordan er der ikke nogen facitliste på i skrivende stund, men det vil være efter samme modus operandi, som Philip Spogárd med succes har anvendt i de seneste snart 20 år, efter hans Opus #1 (Carya GC i Belek) gik direkte i Top100 på det europæiske fastland, og siden er kravlet op til permanent ophold i Top 50.

I Philip Spogárds portefølje er der siden kommet historiske golfbaner, som nænsomt har ændret karakter til et tidssvarende design uden at spolere den oprindelige kvalitet. Det gælder for eksempel Tom Simpsons 131-årige County Louth i Irland. Tilpasning af den nyere Slottsbanan på Åland er et andet eksempel, der fik de internationale golfanmeldere til at boble over af fryd, ligesom den relativt unge bane New Course i Himmerland Golf & Spa Resort blev verdensberømt i Danmark, da han forsynede den med et imageskabende varemærke i form af 16. hul.

Philip Spogárd er i sit rette element i naturen, hvor han evner dels at se mulighederne for anlæg og opgradering af golfbaner, dels magter at få det omsat til virkelighed i anlægsfasen.

– Henvendelsen fra Smørum Golfklub synes jeg var både udfordrende og spændende, fordi det er en klub, der har haft massiv indflydelse på udviklingen i dansk golf. Rigtigt mange har spillet deres første golf her, og en stor del med talent har fortsat på et internationalt elitært plan, så det er en klub med stor bredde. Der er få andre danske klubber med så mange huller og potentiale til at følge golferne hele vejen ’fra vugge til grav’. Golfspillernes forventninger er evigt stigende, så det bliver spændende at hjælpe klubben med at tage et vigtigt skridt fremad, siger Philip Spogárd i en pressemeddelelse.

Masterplan i 2024

Når der skrives kontrakt om udviklng af en golfbane tages der hul på en langstrakt tidslinje. Der er mange delmål undervejs, og projektet på golfbanen er tidsmæssigt krævende. Måske tager det tre år, måske 10, før man når det ønskede.

– Efter nytår begynder jeg at udarbejde en Masterplan, og det vil erfaringsmæssigt spænde over et halvt års tid. Derefter kommer et oplæg til en længerevarende anlægsfase, som naturligvis skal være i harmoni med den virkelighed, som klubben lever i. Hvad er muligt? Hvad vil det koste? Hvilke ændringer, skal der satses på?

– Typisk vil man dele selve arbejdsprocessen op, så man begynder med ”de lavt hængende frugter”. Det kan være ændringer af klippelinjer på fairways. Teesteder kan flyttes til mere udfordrende eller lempeligere steder. Vi vil reelt nok nå ind i 2025 før der tages hul på mere dybgående ændringer som banens forløb og hermed de størreanlægsarbejder, siger Philip Spogárd.

Masterplanen fungerer som en Udviklingsplan, hvor det fastlægges, hvordan finansiering skal ske, og hvor mange faser projektet skal gennemføres over. Myndighedsgodkendelser er en af flere vigtige faser, der skal lægges ind i kalkulen.

Tidssvarende greens

Når selve anlægsarbejdet går i gang, er det Philip Spogárds opgave at føre tilsyn. Han er ikke hovedentreprenør, men han skal hjælpe med at sikre kvaliteten af det arbejde, der udføres i anlægsfasen. Han kommer ikke med egne shapere, der har ekspertise i at forme terrænet efter hans design, og generelt kan skabe de udfordrende og æstetisk tiltalende træk, der karakteriserer en golfbane, og stiller heller ikke med andre specialister.

Men arkitekten har et solidt netværk, så han kan hjælpe klubben med kontakt til de bedst egnede i den konkrete situation. I mange tilfælde vil det også være klubbens dygtige greenkeepere, der udfører noget af arbejdet, og dermed kan være med til at sikre en arbejdsmæssig og pekuniær fleksibilitet i anlægsfasen.

– I Smørum Golfklub er der gennemført en tidssvarende opbygning af greens. Det er en fordel, fordi vi så ikke umiddelbart behøver at begynde helt forfra med greens. Her bliver det i højere grad et spørgsmål om at skabe mere sjov og afveksling i områderne omkring dem, siger han.

Lige nu er Philip Spogárd i gang med en Masterplan for Aarhus Golf Klub som led i forberedelserne til klubbens 100-års jubilæum om syv år. Desuden har han siden 2016 arbejdet efter sin Masterplan i Helsinki Golf Club, hvor anlægsfasen løber over de kommende to år.

Af Jørgen Schultz