Hillerød i ny og fin udgave

På vej mod green på det nye 10. hul, par 3. Foto: Tina og Ulrich Machalet

Supersygehus sendte Hillerød-banen på operationsbordet, men patienten har fået det meget bedre.

Da planerne for et supersygehus med tilhørende togstation nær Hillerød blev offentliggjort for en halv snes år siden, stod det klart, at det ville ramme en del af Hillerød Golf Klubs bane.

Siden blev banearkitekt Philip Spogárd sat på sagen, og efter en større operation er patienten nu sund og rask: Med tre helt nye og seks delvist nye huller, en meget større træningsbane samt et anderledes hulforløb fremstår banen i en ny, stærkt forbedret udgave.

Et anderledes udtryk

De tre helt nye huller – 1., 2. og 10. – er sammen med den nye træningsbane placeret på et helt åbent stykke jord, som klubben har langtidsforpagtet.

Det var fra begyndelsen Philip Spogárds ønske at give disse tre huller et meget anderledes udtryk end den parkbanekarakter, Hillerød-banen altid har haft – og som de øvrige 15 huller stadig har.

Spillere ved 2. green. Foto: Tina og Ulrich Machalet

Udtrykket kan kaldes ”åbent hedelandskab”. Der er mange bunkers, bølgende fairways og huller indrammet af højt, lysebrunt græs. Deres greens og fairways blev sået sommer/efterår 2021 og var meget fine, da jeg spillede banen i begyndelsen af juni i år.

Samtidig er denne nye start på banen meget mere human end i det gamle hulforløb. Næsten alle greenfeegæster – mig selv inklusive – har bandet over det gamle 1. og 3. hul, der nu spilles som 11. og 13.

På 11. (tidl. 1.) er approachslaget fuldstændig blindt. På 13. (tidl. 3.) hjælper en skyskraberflagstang med retningen – hvis ellers man har kunnet koncentrere sig om at klemme sit udslag ned i den smalle, dybe slugt af en fairway, mens S-toget suser forbi oppe til venstre.

Anlægsarbejdet tog fem kvartaler

Nu er man aldrig i tvivl om, hvad der foregår på det nye hulforløbs starthuller, for man kan tydeligt se greenen på alle tre. Fra 56-klodserne måler de henholdsvis 315, 370 og 475 meter. Sidstnævnte er et af de seks delvist nye huller, en vellykket forlængelse af det gamle 11. hul, par 4.

Anlægsarbejdet på den nye bane begyndte med 1., 2. og 10. hul. Det var i april 2021, og det samlede arbejde varede fem kvartaler, frem til juni 2022.

– Hele projektet er ”uden sammenligning det mest komplekse, jeg har været med til i de 20 år, jeg har lavet det her. På en skala fra 1-10 er kompleksiteten 12, siger Philip Spogárd. Han var hyret af klubben, men sad af og til med ved møder  med Hillerød Kommune, Banedanmark og Region Hovedstaden.

Udfordringen for Philip Spogárd var at designe en 1:1 løsning, som sikrede  klubben erstatning for det, den stod til at miste – og ikke kun rent arealmæssigt.

Klubben skulle simpelthen tilgodeses med en bane af samme kvalitet som før. Det krævede en før og efter-analyse af banen som helhed – ”efter” med dens blanding af gamle, delvist nye og helt nye huller.

– Jeg måtte opfinde en form for ratingsystem, så man kunne bedømme golfoplevelsen ud fra spille- og naturmæssige værdier, men alligevel prøve at sætte den på en objektiv formel. En slags oplevelsesrating, fortæller Philip Spogárd.

Tre åbne huller

Ikke nogen let opgave – eksempelvis mistede man det gamle 4. hul, et fremragende, langt par 3, og det gamle 14. hul, et ikke særlig fremragende, kort par 4 med et herreteested klemt ned i bunden af en tragt af træer. Hvor tungt/let skulle sådanne tab vejes?

Omvendt har man fået tre åbne huller (1., 2. og 10.) – men hvordan værdisætter deres nye kontrast til den gamle parkbanekarakter? Heller ikke nemt.

Og man har ”fået” det delvist nye 14. hul, par 4 og 340 m fra 56-klodserne, hvor kun greenen – en ifølge Philip Spogárd “meget speciel, højtliggende halvø af en tabletop – er bevaret fra det gamle 13. hul (par 3).

Han skjuler ikke sin tilfredshed med sit 14. hul: ”Det er alle nordsjællandske baner værdigt, majestætisk med det flere hundrede år gamle skovparti langs hele højre side.”

Jeg er enig – 14. er banens bedste hul, simpelthen.

Det fremragende og bortset fra greenen nye 14. hul. Foto: Tina og Ulrich Machalet

Alt i alt råder klubben nu over et lidt større baneareal end før. Hele banen er blevet cirka 200 meter længere fra 54-klodserne, og fra 56-klodserne måler de første ni huller nu velvoksne 2.980 meter.

Dertil kommer den helt nye træningsbane med to studios samt 28 udslagspladser, halvdelen af dem overdækkede og alle med TrackMan Range. Den blev finansieret af et stort antal medlemmer, som stillede cirka 5 mio. kr. i lånekapital til rådighed for klubben.

Det er også blevet til en lille puttinggreen lige ved siden af 1. teested. Et fint tænkt supplement til den store puttinggreen, som stadig ligger ved klubhuset på modsatte side af den nye tunnel, der nu forbinder banens to dele.

Ifølge Philip Spogárd er man 95 procent i mål med den nye bane. Blandt det, der skal gøres, når sæsonen går på hæld, er at plante enkelte store træer på 1., 2. og 10. hul. Og at skære lidt af fairwayknolden foran 9. (tidl. 7.) green.

På 5. hul skal der sand i to forberedte fairwaybunkers samt etableres et 56-teested. Det er i denne ende af banen, at man kommer tæt på togstationen, som satte baneprojektet i gang. Men en beplantningsplan til efteråret vil med tiden skjule stationen helt.

Af Jan Frimodt