Samsø Golfklubs fornemmelse for udvikling

Flere af hullerne på seasidebanen på Samsø ligger smukt ud til Kattegat. Foto: GolfXtra

Enorm frivillighed og samarbejde er forudsætningerne for, at Samsø Golfklub får foretagendet til at løbe rundt.

Samsø: Der er grænser for, hvor mange medlemmer, en golfklub kan have på en ø. En ø med knap 4.000 indbyggere.

Det er det befolkningsunderlag, som Samsø Golfklub har at operere med. Ikke desto mindre er der på øen en golfklub med både en fornuftig økonomi og med betydelig fornemmelse for udvikling.

LÆS MERE: Seaside-golf på Samsø i særklasse

18. green ligger ganske tæt ved klubhuset, som er indrettet i en tidligere landbrugsejendom.

I klubben suppleres det arbejde, som den faste stab udøver, med oceaner af frivilligt arbejde, som er af vital betydning for, at golfklubben kan holdes kørende på det niveau, der gør sig gældende på Samsø. Da greenkeeperstaben havde et ønske om et par nye haller til blandt andet maskinparken, trådte mange frivillige til.

Jubilæum i 2018

Golfbanen blev officielt indviet i 1993 – og nåede dermed 25 års-jubilæet i 2018. Forinden var der gået et ganske stort forarbejde, hvor golfklubben, rederiet, turistforeningen og Samsø Kommune arbejdede ihærdigt på at få ønskerne om en golfbane realiseret.

Afslutningen ned mod green på hul 13, hvor en sø truer i højre side.

Der måtte mange forhandlinger til, inden der var grønt lys fra lodsejerne, som skulle afgive jorden. Banen er anlagt på den østlige side af øen, og en tidligere landbrugsejendom med stuehus ved Besser Kirkevej udgør klubhuset med kontor, pro-shop, omklædning samt møde- og opholdslokaler. Uden for står det store telt, som er omdrejningspunktet i forbindelse med eksempelvis matcher.

6.000 greenfee-runder

Cirka 180 lokale er medlemmer af klubben, men dertil kommer omkring 500 fleksmedlemmer. På indtægtssiden bidrager sammenlagt 6.000 greenfee-gæster – heraf 4.500 på 18 hullers banen – til økonomien.

Der er gennem samarbejdsaftaler med rederierne, Dansk Ø-ferie og hotellerne på Samsø forskellige prismæssigt attraktive golfpakker, som er med til at trække endnu flere gæster til øens golfbane. Jyderne – og også mange tyskere – kommer ind med færgen til Sælvig, mens sjællænderne tager turen til Ballen.

Info: Samsø Rederi – fra Jylland til Samsø

Info: Samsølinjen – fra Sjælland til Samsø

Tæt ved golfbanen ligger Samsø Efterskole, som har en golflinje. De unge efterskoleelever er medlemmer af Samsø-klubben, mens de går på skolen.

Alt sammen er det med til at skabe aktiviteter – og indtægter.

Samsø Golfklub modtog i 2015 Dansk Golf Unions Miljøpris for blandt andet at undgå anvendelse af sprøjtegifte.

 

Af Jørgen Schultz
på Samsø

 

fakta

Samsø Golfklub

Samsø Golfklub
Besser Kirkevej 24
8305 Samsø
Tlf.: 86 59 22 18

Mail: info@samsoegolfklub.dk

Greenfee: 350 kr. for voksne.
175 kr. for juniorer (Greenfee er gældende hele dagen)
Klippekort med 8 greenfee: 2.600 kroner