Lempelse fra Dansk Golf Union: Private to-bolde kan gå en runde

Dansk Golf Union åbner nu i sine anbefalinger op om mulighederne for at gå private to-bolde.

Dansk Golf Union anbefaler dog fortsat, at golfklubbers faciliteter og aktiviteter fortsat bør være lukkede.

København: Golfspillere rundt i landet kan så småt begynde at dufte græsset på fairways og greens.

I en ny anbefaling har Dansk Golf Union tirsdag den 31. marts slået fast, at golfklubbers faciliteter og aktiviteter fortsat bør være lukkede. Men private to-bolde kan dog begynde at gå en runde.

I udmeldingen fra DGU hedder det: – Der er positive tegn på, at coronavirus ikke breder sig i Danmark på samme kritiske måde som i nogle andre lande. Intet tyder på, at hasteloven med yderligere muligheder for restriktioner vil blive taget i brug.

Dansk Golf Union har fra begyndelsen ageret ud fra et forsigtighedsprincip, hvor det størst mulige hensyn til samfundet og de mange ældre golfspillere i Danmark skulle tages. Det princip består.

Klublivet skal være indstillet

Derfor anbefaler DGU, at foreningslivet ude i klubberne stadig skal være indstillet. Klubhuse og træningsfaciliteter bør fortsat være lukket, ligesom der ikke bør afvikles turneringer eller klubaktiviteter, herunder klub-i-klub arrangementer. Golfklubber kan individuelt tage stilling til, om de vil tillade privat spil under restriktioner eller fortsat vil holde banen helt lukket.

De sidste 14 dage har DGU haft en grundig og konstruktiv dialog med alle interessenter inden for dansk golf. Langt de fleste mennesker i Danmark har nu en større forståelse og respekt for, hvad hensigtsmæssig adfærd er under coronakrisen.

Grupper á to spillere med stor indbyrdes afstand, som følger vores anbefalinger, kan vi godt stå inde for, konstaterer Lars Broch Christensen, formand for Dansk Golf Union. Foto: Claus Fisker

– Vi støtter op om en ekstremt forsigtig løsning, hvor vi tager et samfundsansvar og holder os langt på den sikre side af myndighedernes anvisninger. Grupper á to spillere med stor indbyrdes afstand, som følger vores anbefalinger, kan vi godt stå inde for, siger Lars Broch Christensen.

Han fortsætter: – Vi noterer os statsministerens besked om, hvor vigtigt det er, at vi står sammen ved at holde afstand. Det støtter vi 100 procent, og vi mener, det er fuldt forsvarligt at dyrke vores idræt i privat regi, når vi efterlever myndighedernes anvisninger, og den restriktive model, som vi anbefaler.

Hvis en golfklub åbner sin bane for spil, anbefaler Dansk Golf Union en løsning, der til fulde lever op til myndighedernes krav.

Dansk Golf Union følger udviklingen i coronakrisen tæt og vil melde eventuelle ændringer i vores anbefalinger ud, så snart det vurderes relevant.

DANSK GOLF UNION’S ANBEFALINGER TIL SIKKERT SPIL