Kommunikationschef i Dansk Golf Union fratræder

Jesper Jürgensen forlader sin stilling som kommunikationschef, oplyses det i en pressemeddelelse fra Dansk Golf Union. Foto: DGU

Reduktioner på omkostningssiden er årsagen bag Jesper Jürgensens fratræden.

København: Kommunikationschefen i Dansk Golf Union Jesper Jürgensen fratræder sin stilling.

Ifølge en pressemeddelelse oplyser Dansk Golf Union, at DGU går igennem en tid med en strammere økonomi og har været nødsaget til at reducere på sine omkostninger. Som en konsekvens af dette fratræder kommunikationschef Jesper Jürgensen sin stilling med udgangen af september.

Golf gavner

Et af Jesper Jürgensens konkrete initiativer har været arbejdet med en forbedring af golfsportens omdømme gennem kampagnen “Golf gavner”. Det arbejde har været en stor succes og vil blive fortsat af DGU’s udviklingsafdeling. Jesper har også lykkedes med at igangsætte et strategisk samarbejde med Diabetesforeningen, hvor klubber har lanceret golfhold for diabetikere og deres pårørende.

– Jesper Jürgensen har ydet en stor indsats for Dansk Golf Union, og det er lykkedes ham i højere grad at synliggøre golfsporten og skabe en rød tråd i DGU’s kommunikation. Jeg vil gerne takke Jesper for et stort arbejde og ønske ham al mulig held og lykke, siger direktør i Dansk Golf Union, Morten Backhausen.

Arbejdet med omdømmeprojektet “Golf gavner” og Golf og Diabetes-projektet vil fremover blive videreført af udviklingskonsulent Thomas Rovsing Lauritzen.

Claus Rødgaard Thomsen, redaktør af Dansk Golf/Golf.dk overtager funktionen som pressechef og vil fremover også have ansvar for det opsøgende pressearbejde.